Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

Ανακοινώσεις

                                                                                                                           Πύργος  2/8/2017

                                                                                                                               Αρ .Πρωτ. 187

                                                                                                                           Πύργος  4/7/2017

                                                                                                                               Αρ .Πρωτ. 154

                                                                                                                           Πύργος  6/6/2017

                                                                                                                               Αρ .Πρωτ. 120

                                                                                                                           Πύργος  9/3/2017

                                                                                                                               Αρ .Πρωτ. 70

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ